<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=298107877804140&ev=PageView&noscript=1"/>

Salgsvilkår og betingelser

Avtalevilkår forbrukervern – Disse generelle vilkårene anvendes på kjøpsavtalen du som forbruker inngår med Hard Rocx AS, organisasjonsnummer NO920404499MVA.

Disse avtalevilkårene utfyller de generelle reglene som følger av forbrukerkjøpsloven (LOV-2002-06-21-34), angrerettloven (LOV-2000-12-21-105) og personopplysningsloven (LOV-2000-04-14-31) som gjelder for alle kjøp på www.hardrocx.no

Nettbutikken kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.

Partene

Selger
Firmanavn: Hard Rocx AS
Kontaktadresse: Fusdal terasse 3, 1387 Asker
E-post: steinar@hardrocx.no / simen@hardrocx.no
Telefonnummer: 66 90 70 20
Organisasjonsnummer: NO920404499MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser og gebyrer

De priser som oppgis på www.hardrocx.no er Veiledende pris inkludert merverdiavgift (mva.)

Inngåelse av kjøpsavtale

Hard Rocx sykler kjøpes fortrinnsvis hos din Hard Rocx forhandler. Enkelte produkter legges allikevel på vår nettside www.hardrocx.no. Dette gjelder fortrinnsvis sykkelbekledning fra Kalas for Hard Rocx Riders Club. Avtale om kjøp ansees inngått når din bestilling bekreftes på e-post til den e-post adressen som er oppgitt ved bestillingen. Gjennom bestillingen aksepteres Hard Rocx AS Generelle Vilkår. Hard Rocx AS inngår ikke avtale med mindreårige (personer under 18 år) med mindre det foreligger samtykke fra foresatt. Avtale kan bare inngås med kunder med leveringsadresse i Norge.

Vi gjør oppmerksom på at varer som er priset til kroner 0,- er en uheldig feil som dessverre kan oppstå i systemet. Vi gir naturligvis ikke vekk varer.

Bestillingsbekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte bestillingen ved å sende en e-postbekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at bestillingsbekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris, osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og bestillingsbekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Uavhentede pakker/forsendelser

Pakker som ikke avhentes innen fjorten (14) dager returneres til Hard Rocx AS. Angreretten utløses ikke automatisk av at pakken ikke mottas.

Angrerett

Du som forbruker har alltid fjorten dagers angrerett etter angrerettloven.

Angreretten gjelder under forutsetning av at varen i det vesentlige er i uforandret stand.

Reklamasjon

Om en vare avviker fra det som følger av avtalen mellom deg og Hard Rocx AS eller på annen måte ikke svarer til den beskrivelsen som er gitt av Hard Rocx AS, kan varen returneres. Bare originale feil omfattes av reklamasjonsretten. Reklamasjonsretten omfatter for eksempel ikke feil som er omfattet av normal slitasje.

Leveranse

Om en forsendelse mot formodning blir forsinket etter at du har fått ordrebekreftelse vil du bli kontaktet av kundeservice. Du vil da få muligheten til å heve kjøpet.

Retur

Varen skal være ubrukt og sendes tilbake uskadet i originalforpakning. Samtlige etiketter skal sitte på, og manualer skal sendes med. Det er viktig at ytre emballasje anvendes og at limbånd og annet materiale ikke klistres på originalforpakningen.

Ved kjøp av hygieneartikler, som undertøy, må forseglingen ikke være brutt. Varer med brutt forsegling kan ikke returneres. Angreretten gjelder ikke varer som er tilvirket eller endret i samsvar med særskilte ønsker. Retur kan ikke sendes i postoppkrav. Etter mottak ved godkjent retur vil tilbakebetaling til kunde skje innen fjorten (14) dager fra Hard Rocx AS mottok returen. Tilbakebetaling skjer bare mot innsetting på bankkonto, ikke kontant.

For å muliggjøre en eventuell retur må du kunne dokumentere kjøp og Hard Rocx AS anbefaler at du tar vare på ordrebekreftelse og betalingsreferanse som kvittering for ditt kjøp.

Kostnader for tilleggstjenester som ekspresspakke tilbakebetales ikke.

Transportskader

Hard Rocx AS er ansvarlig for varer som skades eller kommer bort ved transport til deg. Reklamasjon av transportskader skal gjøres innen rimelig tid og senest innen en måned. Ved mottagelse av forsendelsen er det derfor viktig å kontrollere at varen ikke er transportskadet. Hard Rocx AS anbefaler at du påpeker en eventuell transportskade direkte ved utlevering, og deretter kontakter Hard Rocx AS på telefon 66 90 70 20.

Force Majeure

Dersom det inntreffer omstendigheter som ligger utenfor Hard Rocx AS sin kontroll, for eksempel ved endret lovgiving, myndighetsavgjørelser, streik, blokade, sabotasje, krig, terrorisme, brann, oversvømmelse, naturkatastrofer eller liknende hendelser skal Hard Rocx AS sin forpliktelse til å oppfylle kjøpsavtalen utsettes så lenge omstendighetene forsatt gjelder.

Personopplysninger

Hard Rocx AS har ansvar for at de personopplysninger som oppgis i forbindelse med et kjøp behandles i samsvar med personopplysningsloven. Gjennom kjøpsavtalen med Hard Rocx AS samtykker du i at dine opplysninger oppbevares for å kunne behandle din kjøpsordre og gjennomføre kjøpet, tilrettelegge for framtidige kjøp, oppdatere ordrestatus, samt for utsending av tilbud fra Hard Rocx AS, eller Hard Rocx AS samarbeidspartnere gjennom sms, e-post eller annen direktereklame. Som kunde kan du få innsyn i de oppbevarte opplysningene, endre opplysningene eller be om at opplysningene slettes. Du kan også når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å få utsendt tilbud.

Pris- og Produktinformasjon

Ved eventuelle feil i opplysninger om lagerstatus eller pris, forbeholder Hard Rocx AS seg retten til å heve kjøpet. Om varen er utgått eller av annen grunn ikke er tilgjengelig er Hard Rocx AS ikke ansvarlig for å skaffe varen, men kan foreslå en alternativ vare. Alle bildeillustrasjoner må betraktes som illustrasjoner og er ingen garanti for varens nøyaktige utseende og beskaffenhet.

Brukeranmeldelser

Dersom du gir brukeranmeldelser om produkter på www.hardrocx.no gir du også Hard Rocx AS retten til å publisere disse på eller www.hardrocx.no samt i andre kanaler og medier. Hard Rocx AS forbeholder seg retten til ikke å publisere og/eller fjerne innsendte brukeranmeldelser.

Annet

Ved eventuell tvist gjelder norsk lov.

Ved spørsmål omkring innholdet av Generelle Vilkår eller praksis ved angrerett, reklamasjoner, transportskader eller annet, ta kontakt med Hard Rocx AS kundeservice. Kontaktinformasjon for kundetjenesten finner du på www.hardrocx.no.

Disse salgsbetingelsene ble sist oppdatert 2021-01-18 09:45:26.